EMDR

Heb jij last van een nare ervaring of ervaringen uit het verleden en heeft dat invloed op jou in het hier en nu? Dan kan EMDR jou wellicht verder helpen.

Ervaringen van klanten
“Het gaat goed! Op de een of andere manier is het rustiger in m’n hoofd… Ik kan het niet helemaal thuisbrengen, maar het voelt wel goed. Ook heb ik, net als tijdens de sessie, nog geprobeerd het beeld voor me te halen, maar dat lukt me nog steeds niet.”

“Sinds de EMDR neem ik mezelf dingen veel minder kwalijk, terwijl het schuldgevoel eerst enorm aan mij knaagde. Ik voel me beter en heb de dingen kunnen accepteren zoals ze zijn.”

“Na de sessie had ik een gevoel van rust over me heen. Dat vind ik wel bijzonder en voelde goed.”

EMDR

EMDR kan ingezet worden bij niet verwerkte ervaringen en gevoelens.

Wanneer EMDR?

Een kleine greep uit klachten die succesvol zijn behandeld met EMDR.

 • 9(auto)ongeval of verwonding
 • 9overval
 • 9mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • 9aanranding of verkrachting
 • 9brand
 • 9natuurramp
 • 9bevallingstrauma
 • 9nachtmerries
 • 9zelfbeeld klachten
 • 9zelfvertrouwen klachten
 • 9paniekaanvallen
 • 9allerlei angsten en fobieën
 • 9depressieve klachten
 • 9ongedefinieerde angstklachten
 • 9ongedefinieerde gevoelens
Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:
 • 9verlies van een baan
 • 9verlies van een geliefde
 • 9verlies van autonomie

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een wetenschappelijk onderbouwde therapeutische behandelmethode.

Wanneer je een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis meemaakt, kan het gebeuren dat je deze niet genoeg kan verwerken. Het vastlopen in de verwerking heeft weer invloed op jou als persoon en kan leiden tot o.a. de volgende klachten:
 • 9herbelevingen van de gebeurtenis
 • 9nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • 9zich opdringende herinneringen aan de gebeurtenis
 • 9vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
 • 9gespannenheid en schrikachtigheid
 • 9schaamte of schuldgevoel
 • 9slecht humeur
 • 9sneller geïrriteerd/kort lontje
 • 9negatief zelfbeeld
 • 9wantrouwen
 • 9somberheid
 • 9zorgen maken
 • 9concentratieproblemen
 • 9een algeheel gevoel van onveiligheid
 • 9paniek
 • 9verhoogde alertheid / waakzaamheid
 • 9angsten
 • 9paniek
 • 9slaapproblemen
 • 9onverklaarbare lichamelijke klachten
Ziekteverzuim & motivatieproblemen oplossen met counselling

Wat is EMDR

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een wetenschappelijk onderbouwde therapeutische behandelmethode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenis(sen), deze lading verwerken van de emotionele reacties”.

EMDR wordt sinds 1994 toegepast in Nederland. Bij EMDR wordt gebruikt gemaakt van snelle beurtelingse links en rechts stimulatie. Dat betekent dat je bijvoorbeeld klikjes op de oren (om en om) hoort, je een pen met je ogen moet volgen of zachte klopjes op je knieën krijgt. Deze stimulatie zorgt ervoor dat er een versnelde verwerking in het brein plaatsvindt en waarbij er dan alsnog verwerking van je trauma of nare gebeurtenis plaats kan vinden. Mensen zijn vaak na een aantal sessies in staat hun leven verder op te pakken zonder gebukt te gaan onder de nare herinneringen.

Hoe werkt EMDR
EMDR is dus een wetenschappelijk bewezen effectieve methode om gebeurtenissen te kunnen verwerken.
Bij EMDR zal er gevraagd worden om de nare herinnering(en) die je hebt te beschrijven. Er zal besproken worden om de ervaringen in het hier en nu te bekijken, welke emotionele gevoelens heeft / hebben deze ervaring(en) nog in het hier en nu voor jou. Alleen als de ervaring(en) in het hier en nu bij jou spanning, stress of bijvoorbeeld angst oplevert, kan EMDR geïndiceerd zijn. Pas als alles goed in kaart is gebracht zal er begonnen worden met EMDR.

De EMDR procedure brengt vaak een mix van gedachten, beelden en gevoelens op gang. Deze kunnen gepaard gaan met lichamelijke reacties. De sets die aangeboden worden (klikjes, volgen pen etc.) zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

De behandeling zal doorgaans een uur, tot anderhalf uur in beslag nemen. Van te voren kan niet bepaald worden hoe lang een sessie precies duurt en hoeveel sessies er nodig zijn. Dit omdat ieder brein een eigen verwerkingsmechanisme heeft. Gemiddeld zijn twee tot zes sessies nodig bij enkelvoudige problematiek.

Ik ben EMDR Practitioner i.o. en mag derhalve EMDR uitvoeren binnen de complementaire zorgverlening.

Wat is je vraag?