Tarieven en vergoeding

De consulten Revision Counselling worden deels vergoed door aanvullende verzekeringen. Mogelijk kom je hiervoor in aanmerking. Kijk hiervoor op de Zorgwijzer.

Naast dat veel zorgverzekeraars een vergoeding verstrekken voor counselling, kunnen ook werkgevers, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten of het Persoons Gebonden Budget (PGB) mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.

Het tarief voor een sessie is 92,50 euro per keer. Dit is inclusief voorbereiding, verslaglegging en eventueel contact over afspraken of huiswerkopdrachten tussendoor. Voorafgaande aan de eerste sessie vindt een kosteloos kennismakingsgesprek plaats. De sessies zijn vrijgesteld van btw.

Mocht je via je werkgever aangemeld worden, maak ik een afspraak met de werkgever over de kosten.

Revision Counselling is lid van de ABvC (de beroepsvereniging voor counselling en ISO erkend) en aangesloten bij RBCZ (onafhankelijk kwaliteitsregister voor erkende zorgverleners).

Marije Veenstra-van Baal
Wat is je vraag?