Counselling = verandering

Je loopt ergens tegenaan en weet niet hoe je met die situatie om moet gaan. Het is je allemaal even te veel, je krijgt geen grip op de situatie waar je in zit. Counselling psychologie helpt je verder, counselling biedt jou een nieuw perspectief.

Counselling = verandering | Laagdrempelige hulpverlening/therapie

Counselling is een laagdrempelige manier van hulpverlening die geschikt is als je een gezonde emotionele basis hebt, maar het tijdelijk even niet meer weet.

Om grip op je situatie te krijgen is verandering nodig. We zoomen in op jouw probleem en bepalen welke acties nodig zijn om dit op te lossen. Welke verandering is nodig om weer in balans te komen en de situatie de baas te kunnen?   

Een verandering in jouw gedrag kan helpen, een (kleine) aanpassing kan al een groot verschil geven. Ik, als counselling psycholoog, kan je helpen om je op een andere manier naar jouw situatie te laten kijken, een ander inzicht van het probleem helpt je vaak al verder. En soms is het nodig dat ik je help een heel andere richting op te gaan. Counselling helpt je in deze verandering.

Bij Revison Counselling word je begeleid in dit proces om een nieuw perspectief op je situatie te krijgen en weer het gevoel te krijgen dat je verder kan. Wat je leert kun je ook in de toekomst blijven toepassen.

Meerwaarde van counselling

  • 9De vertrouwensband tussen jou en de counsellor
  • 9Jouw beleving waarom je het even niet zitten staat centraal
  • 9Counselling kenmerkt zich door het open karakter, de counsellor is bijzonder benaderbaar en stelt je snel op het gemak
  • 9Op korte termijn behaal je resultaten, waar je op lange termijn voordelen van ervaart
  • 9Door op de juiste manier tot verandering te komen, wordt terugval voorkomen
Counselling = verandering | Laagdrempelige hulpverlening/therapie

De counselling bij Revision Counselling is gebaseerd op de Humanistische School. Volgens deze benadering ben jij uniek met jouw eigen persoonlijke kenmerken en talenten. Dat betekent ook dat iedereen anders reageert op situaties. Elk counsellingsproces is dus uniek.

De cliëntgerichte therapie van Carl Rogers vormt een rode draad binnen de counselling bij Revision Counselling. Deze therapie kent drie basiselementen, de trias van Rogers. Dit zijn Congruentie (Echtheid), Onvoorwaardelijke acceptatie en Empathie. Deze drie elementen vormen de houding van de counsellor. Het non-directieve, niet sturende karakter van de counselling bevordert en ontwikkelt de zelfredzaamheid van jou. Dat betekent dat wat je leert tijdens de counselling, je ook in de toekomst kan toepassen.

Je wordt bijgestaan bij het nemen van beslissingen én bij het ondernemen van actie.

Bij Revision Counselling is het belangrijk dat ik jou bijsta bij het nemen van beslissingen én bij het ondernemen van actie. Bij het uitvoeren van de uitgezette strategie om de plannen en doelen te verwezenlijken ondersteun ik je ook.

Bij Revision Counselling is het niet ‘je weet wat je moet doen: succes’, mijn begeleiding gaat verder. Ik help je ook bij het uitvoeren van de acties. Ik hanteer het drie fasen model van Egan: Verheldering, Nuancering/Doelstellingen en Actie. Ik onderzoek eerst samen met jou wat er aan de hand is, daar zoomen we op in en vervolgens bedenken we welke acties je gaat nemen om je doel(en) te bereiken.

Vanuit het idee dat jij uniek bent word je op een empathische en echte manier begeleid om te komen tot verandering.

Marije Veenstra-van Baal
Doelstelling Counselling

Doelstelling

De doelstelling van counselling is erop gericht om bij jou te komen tot een duurzame persoonlijkheidsverandering. Ik leg de nadruk op een proces van groei, ontwikkeling en het gebruiken van jouw eigen vermogens. Door deze aanpak werken we niet alleen aan je herstel en verandering, maar ook aan het voorkomen van terugval of symptoomverschuiving.

Meld je nu aan voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Jij bent uniek met jouw eigen persoonlijke kenmerken en talenten. Iedereen reageert anders op situaties. Elk counsellingsproces is dus uniek.

Verloop van counselling en privacy
De gesprekken bij Revision Counselling zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Bij counselling draait het helemaal om jou, jij staat centraal. In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleid ik jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag (nieuwe perspectief) krijg je weer grip op je situatie en omgeving. Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingstraject wordt vergoed door een derde partij, zoals je werkgever, wordt niets uit deze gesprekken besproken met deze partij zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Aantal bijeenkomsten
De duur van het traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag waarmee jij je meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en de tien sessies. Dit kan ook meer of minder zijn. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen een rol.

Wat is je vraag?